Úvod

Humanitní vědy dokořán jsou projektem, který si klade za cíl využít digitalizované kulturní dědictví (z knihoven, archivů, galerií a dalších zdrojů) ve středoškolské výuce. Usiluje o propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi, reflektuje aktuální potřeby sekundárního školství v oblasti inovace výuky v obsahu, formách a metodách. Hledá cesty, jak z digitalizovaného kulturního dědictví vytvořit edukační materii, se kterou budou schopni studenti kreativně pracovat, kriticky ho hodnotit a budou schopni aktivně participovat na konstituci kultury, ve které se nacházejí. Projekt klade velký důraz na aktivní spolupráci studentů, učitelů, škol, paměťových institucí a akademické sféry na tvorbě digitálních vzdělávacích objektů. Více o projektu zde.

Dezinformace a propaganda

Život ve vzpomínkách

Psychologie

Historické události

Literatura

Filozofie