Co víme o štěstí

11:02 am
ppc00
ppc01
ppc02
ppc04
ppc03
ppc05
previous arrow
next arrow

Co je to štěstí? Systematické snahy o zodpovězení této otázky sahají až do antiky. My se podíváme, jak se na tuto otázku dívá moderní psychologie. Představíme si tzv. pozitivní psychologii – moderní psychologický směr zaměřený na podporu a rozvíjení dobrých aspektů lidského života. Dozvíte se něco o pozitivní psychologii a její historii, ale i o sobě a o tom, co byste mohli udělat pro to, abyste byli v životě alespoň o trochu šťastnější.


Tento produkt byl vytvořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281 Humanitní vědy dokořán