Dobrodružná výprava po proudu řeky Pilcomayo

2:41 pm
cnc01
cnc02
cnc03
cnc04
cnc05
cnc06
previous arrow
next arrow

Domnívám se, že my dva se ještě neznáme. Jmenuji se Alberto Vojtěch Frič a tímto bych Vás rád pozval na dobrodružnou cestu mezi jihoamerické indiány, při které se společně zhostíme rolí etnografů a sběratelů. Naším úkolem bude za pomoci přísně vědeckých metod shromáždit co nejvíce informací o životě a zvycích indiánského kmene Pilagá, nasbírat cenné předměty pro Náprstkovo muzeum – a pokud možno to celé přežít!


Tento produkt byl vytvořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281 Humanitní vědy dokořán