Morální psychologie a rozhodování

9:05 pm
psyops01
psyops02
psyops04
psyops03
psyops05
previous arrow
next arrow

Adam před chvilkou pomohl na chodbě fakulty sebrat nějaké studentce papíry, které jí upadly na zem. Proč to udělal? Adam může být dobrák, mohl to považovat za svoji povinnost, studentka se mu mohla líbit… Ale co když to udělal proto, že před chvilkou ve zlosti rozbil dávkovač mýdla na záchodě? Nebo proto, že před čtvrt hodinou dostal v knihkupectví ke knížce propisku zdarma? To s tím přece nemůže souviset, že?


Tento produkt byl vytvořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281 Humanitní vědy dokořán