Nad šálkem čaje o čase

2:04 pm
pac-5
pac-4
pac-3
pac-1
pac-2
previous arrow
next arrow

Vstup s námi do ulic malebné Prahy a navštiv jeden z nejslavnějších prvorepublikových salonů. Společnost v salonu u paní Lauermannové-Mikschové již na tebe čeká. Seznam se s filosofy, kteří udávali ráz české filosofii mezi světovými válkami, a zeptej se jich na otázku času. Dej si čaj, zahraj si kostky, pobav se s umělci, ale hlavně nezapomeň, že salon je také místem, kde můžeš potkat novou životní lásku. Jak se svým časem v salonu naložíš, záleží jenom na tobě


Tento produkt byl vytvořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281 Humanitní vědy dokořán